REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 § 24 § MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä                  Kointähti kristillinen yhdistys ry

 

Puheenjohtaja:                   Tauno Lappalainen Malmin raitti 30 00700 Helsinki,

                                           050-521 3399, info (at) kointahti.com

 

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

 

Yhdistyksen sihteeri, puheenjohtaja ja yhdistyksen hallituksen asettama luottohenkilö.

 

2. Rekisterin nimi:             Kointähti kristillinen yhdistys ry:n osoite- ja henkilötietorekisteri

 

3.Rekisterin käyttötarkoitus:

 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinata sekä Kointähti kristillisen yhdistyksen toiminnasta ja tilaisuuksien tiedottaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu Kointähti kristillisen yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.

 

Postituslista: Yhdistyksen Uutis- / infokirjeet, eri tilaisuuksista ja toiminnasta tiedottamiseen ja matkaesitteiden lähettäminen postitse, sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

 

Matkalistat: Matka-asiakirjoihin liittyvät henkilötiedot.

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri: Jäsenille osoitetut kokouskutsut ynm. tiedotus.

 

4. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötiedot

 

Henkilön nimi, postiosoite / sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Sekä tarvittavien matka-asiakirjojen henkilötietojen käsittely kun, henkilö lähtee matkalle jonka Kointähti kristillinen yhdistys järjestää.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jotka ovat antaneet tietonsa  postilla (osoitteenmuutokset), puhelimella, sähköpostilla, tai nettisivujen lomakkeella. Sekä henkilön toimittamat matka-asiakirjoihin liittyvät välttämättömät henkilö ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarvittaessa voimme luovuttaa välttämättömiä tietoja yhteistyö matkatoimistolle tai viisumin myöntäjälle matka-asiakirjojen hoitamista varten siinä tapauksessa, kun henkilö on lähdössä yhdistyksen järjestämälle matkalle. Tietoja ei luovuteta eteenpäin mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on talletettu yhdistyksen tietokoneelle, ja järjestelmään, johon on valikoitu ja rajattu pääsy vain niillä henkilöillä jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävissään. Tiedot on suojattu yksilöllisin tunnuksin ja salasanoin. Tietoturvallisuudesta huolehtii sihteeri. Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi. Mahdollisia henkilötietoja sisältäviä papereita ja asiakirjoja säilytetään yhdistyksen kassakaapissa.

8.Henkilötietojen säilytys aika:

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksin, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden toteuttamisen näyttämiseksi.

Henkilön / asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Kointähti kristillisen yhdistyksen järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selostuksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

 Henkilö / asiakas voi itse päättää sinulle kohdistetusta viestinnästä sekä ottaa tai olla ottamasta vastaan erilaisia viestejä. Henkilö / asiakas voi koska tahansa pyytää ja lopettaa asiakkuutensa ja pyytää Kointähti kristillisen yhdistyksen  poistamaan omat tietonsa.

9. Tietosuoja selosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.