Tukeminen

Toimintaa voi tukea taloudellisesti tai osallistumalla Israelissa humanitääristä työtä tekevän ryhmän toimintaan. 
 
Jos koet, että voit osallistua yhdistyksen toimintaan, ottaa yhteyttä.
T y ö m m e   t a r v i t s e e   t u k i j o i t a !
 
Rahankeräysluvan saaja Kointähti Kristillinen Yhdistys ry
Malmin raitti 30, 00700,HELSINKI
Puh: 050-521 3399
Luvan myöntänyt Poliisihallitus
Luvan numero RA/2021/31
myöntämisajankohta 13.01.2021
Toimeenpanoaika,
lupa on voimassa toistaiseksi tilikausittain 01.1.- 31.12
Sovelletut oikeussäännökset, Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)
 
Hakijan toiminnantarkoitus
Yhdistys tekee humanitääristä työtä Israelissa ja ukrainan pakolaisten parissa.
 
Varojen käyttötarkoitus
- Varoja käytetään tukemaan Israelissa toimivan yhteistyökumppanin avustus- ja sosiaalista työtä varattomien holokaustista hengissä selvinneiden vanhusten parissa.
- Samoin varoilla tuetaan Israelissa humanitääristä työtä tekevien ryhmien avustusmatkojen matkustus- ja majoituskustannuksiin. Samoin varoja käytetään avustuskohteessa esim. ruokaavun toimittamiseen avustettaville. 
- Varoilla tuetaan myös Suomessa asuvien ukrainan pakolaisten parissa toimivaa yhteistyökumppania.
 

Viitenumerot Netissä

 
     

Nordea FI36 2059 1800 0151 60 BIC/SWIFT NDEAFIHH

 
 

Luvan numero RA/2021/31

 

Voimassa tilikausi 01.01. - 31.12.

 

Viitenumerot

Kohteet

 

 

 

 
30520 Lahjoitus juutalaistyö  
1203 Blummien Israel työ  
1122 Kannatusmaksu  
     
     
     
     


 


 

 

tuki