Tukeminen

Toimintaamme voit tukea lähtemällä matkoille tai lähettämällä jonkun toisen, rukoilemalla työmme puolesta.

Tarvitsemme usein apua mm. erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Jos koet, että voit auttaa, älä epäröi ottaa yhteyttä, koska palvella voi monella tavalla.

T y ö m m e   t a r v i t s e e   t u k i j o i t a !

Rahankeräysluvan saaja Kointähti Kristillinen Yhdistys ry

Malmin raitti 30, 00700,HELSINKI

Puh: 050-521 3399

Luvan myöntänyt Poliisihallitus

Luvan numero RA/2021/31
myöntämisajankohta 13.01.2021
Toimeenpanoaika, lupa on voimassa toistaiseksi tilikausittain 01.1.- 31.12

Sovelletut oikeussäännökset, Rahankeräyslaki (863/2019)

Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)

Hakijan toiminnantarkoitus

Yhdistys tekee humanitääristä työtä Venäjällä ja muissa kohdemaissa esimerkiksi

Virossa ja Israelissa.

Varojen käyttötarkoitus

Varoilla katetaan avustusmatkoista ja avustustyöstä aiheutuvia kustannuksia. Varoja käytetään esimerkiksi avustusmatkojen järjestelyihin, matkakustannuksiin, ruoka-, kotitaloustavara- ja vaateavun toimittamiseen perille.

Varoja käytetään myös avustettaville järjestettävien juhla- ja virkistystilaisuuksien kustannuksiin avustuskohteissa. Samoin varoja käytetään tarpeen vaatiessa lääke- ja apuvälineavun hankkimiseen ja toimittamiseen avustettaville vanhuksille.

Varoja käytetään myös tukemaan Israelissa toimivan yhteistyökumppanin avustus- ja sosiaalista työtä varattomien holokaustista hengissä selvinneiden vanhusten parissa.

Viitenumerot Netissä

 
     

Nordea FI36 2059 1800 0151 60 BIC/SWIFT NDEAFIHH

 
 

Luvan numero RA/2021/31

 

Voimassa tilikausi 01.01. - 31.12.

 

Viitenumerot

Kohteet

 

 

 

 
30520 Lahjoitus juutalaistyö  
1203 Blummien Israel työ  
1122 Kannatusmaksu