Tukeminen

Toimintaamme voit tukea lähtemällä matkoille tai lähettämällä jonkun toisen, rukoilemalla työmme puolesta.

Tarvitsemme usein apua mm. erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Jos koet, että voit auttaa, älä epäröi ottaa yhteyttä, koska palvella voi monella tavalla.

T y ö m m e   t a r v i t s e e   t u k i j o i t a !

Rahankeräysluvan saaja
Kointähti Kristillinen Yhdistys ry
.
Luvan myöntänyt Poliisihallitus
Luvan numero RA/2018/998
myöntämisajankohta 30.10.2018
Toimeenpanoaika ja – alue
Lupa on voimassa 30.10.2018 - 31.10.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
. Kerättävät varat käytetään avustustoimintaan Venäjällä ja muissa yhdistyksen avustuskohdemaissa, joita ovat Puola, Ukraina, Viro ja Israel. Kerätyillä varoilla tuetaan yhteistyö kumppaneitten avustus- ja sosiaalisen työn tukemista Israelissa sekä yhteistyöjärjestöjen ja nimettyjen yhteyshenkilöitten avulla avustus- ja sosiaalisen työn tukemista Venäjällä. Työ sisältää vanhusten kotipalveluja, sairaanhoitopalveluja sekä vaate- ja ruoka-avustusta. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään avustusmatkojen järjestelyihin, joita tehdään kohdemaihin, pääasiassa Pietariin. Avustusmatkat sisältävät ruoka-, kotitaloustavara- ja vaateavustuksien viemistä perheisiin. Varoja käytetään myös avustettaville järjestettävien juhla- ja virkistystilaisuuksien kustannuksiin avustuskohteissa, hengellisen kirjallisuuden hankintaan ja lahjoittamiseen sekä lääkkeiden ja apuvälineiden hankkimiseen vanhuksille ja apua tarvitseville. Varat käytetään vuoden kuluessa niiden kertymisestä. Käytännön toimeenpanija Kointähti Kristillinen yhdistys ry  

Tilinumero Nordea FI36 2059 1800 0151 60

BIC/SWIFT NDEAFIHH

Viitenumerot

Pietarin matka 7016

Novgorodin matka 7702

Kannatusmaksut 1122

Lahjoitukset 30520

Exodustyö 31516

Victor ja Julia Blum 1203

Sapattiateria 50209

Seminaari 53002